Osteopathie Budel
Marktstraat 2
6021 CG Budel

0495-470144
info@osteopathie-budel.nl

Met welke klachten bij (huil)baby’s en kinderen kunt u bij een osteopaat terecht?

 

 

- Veel huilen 
- Slaapproblemen
- Vormveranderingen in de schedel
- Scheefstand van hoofd en/of romp
- Overstrekken
- Voorkeursrotatie
- Reflux
- Darmklachten (diarree, obstipatie)
- Slikproblemen
- Onrustig zijn 
- Driftig zijn/prikkelbaarheid
- Dyslexie
- ADHD
- KISS – syndroom
- Leer- en concentratiestoornissen
- Niet graag op de buik of rug willen liggen

baby_6.jpeg


Waarom hebben sommige baby’s klachten en andere niet?

 

baby_2.jpeg

 

 

Iedere ouder weet hoe het voelt om met een huilende baby te zitten en niet te weten wat er aan de hand is. De omgeving, huisarts en consultatiebureau stellen u gerust; het hoort erbij, het gaat vanzelf over. En toch; is dat wel zo? Hoort spugen per definitie bij baby’s? Hoort je baby zo te huilen, kan het ook pijn zijn?

Tijdens de geboorte kan er een verstoring of blokkade zijn ontstaan. In de nek, schedel en/of wervelkolom. Dit geeft een stressreactie die zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van het hele zijn van de baby. Nekwervels die op slot zitten of bepaalde gedeeltes van de schedel die nog wat verwrongen zijn geeft pijn en pijn geeft een stressreactie bij uw kind. Baby’s zijn dan bijvoorbeeld alert, prikkelbaar en huilerig.

Door de stress kan het hele maag/darmstelsel van slag raken en een kindje raakt steeds meer uit balans.

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken kunnen ook kinderen die na keizersnede geboren worden geconfronteerd worden met geboorteklachten. Deze kunnen eveneens veroorzaakt worden door de eerdere poging een natuurlijke geboorte tot stand te brengen, waarbij het kind vaak langdurig met het hoofdje in het geboortekanaal gefixeerd zat


Mijn kind is geen huilbaby dus een bezoek aan een osteopaat is overbodig?

Alhoewel een consultatie bij een osteopaat meestal aangegrepen wordt als “laatste redmiddel” is het aan te raden uw kind enkele weken na de geboorte preventief te laten onderzoeken. Het kind hoeft immers geen huilbaby te zijn om met fysieke beperkingen te worstelen, welke zich op latere leeftijd nog tot allerlei klachtenpatronen kunnen ontwikkelen.

Bijvoorbeeld: een kind met een asymmetrie in de schedel hoeft niet noodzakelijk de kenmerken van een huilbaby te hebben. Het is tevens belangrijk om weten dat net het zeer jonge kind het eenvoudigst te behandelen is. Reden is dat de schedel nog zeer soepel en beweeglijk is.


Darmkrampjes

close_up4.jpeg

Veel baby’s hebben te kampen met darmkrampjes, het onwillekeurig samentrekken van de darmen. Dit kan het gevolg zijn van de stressrespons als gevolg van een zware bevalling. De darmen werken niet uit zichzelf maar worden net als de maag aangestuurd door zenuwbanen welke vertrekken vanuit de schedelbasis, de wervelkolom en het bekken.

Bewegingsbeperkingen in deze regio’s kunnen de aansturing van de darmen storen. Ook moeten de darmen zelf vrij beweeglijk zijn binnen de buikholte om hun functie optimaal te kunnen uitoefenen. De osteopaat kijkt alle mogelijke oorzaken voor de darmkrampjes systematisch na en behandelt waar nodig. 


Oorzaken van reflux

 

 

 

Het maag- darmstelsel is een orgaansysteem dat na de geboorte pas volledig opstart. We zien in de praktijk dat dit niet altijd zonder problemen verloopt. Het maagklepje van het kindje is bijvoorbeeld nog in ontwikkeling, waardoor voeding kan teruglopen in de slokdarm (reflux) waardoor de meeste baby’s af en toe kunnen spugen. Dit geeft normaal gesproken geen klachten. Heeft het kindje echter wél veel last van de reflux of spugen dan kan de slokdarm geïrriteerd zijn of de hogere luchtwegen.

Het niet goed sluiten van het maagklepje kan met eerder genoemde blokkades in nek en schedel verband houden. Ook spanningen rondom het middenrif van het kindje of de beweeglijkheid van het maagje van de pasgeborene kunnen betrokken zijn bij het ontstaan van reflux. Ook hier besteedt de osteopaat bij het onderzoek uitgebreid aandacht aan.baby7.jpeg


Voorkeurshoudingen en afplattingen

baby10.jpeg

 

 

 

Een pasgeboren baby met een vrije beweeglijkheid in zijn lichaam slaapt op zijn rug met zijn hoofdje afwisselend naar links en naar rechts. Als dit niet het geval is en een baby een zogenaamde voorkeurshouding heeft ontwikkeld is dit vaak niet voor niets. Het is een signaal dat er ergens in het lichaam minder beweeglijkheid aanwezig is en het aannemen van de voorkeurshouding is dan de compensatie hiervoor.

Omdat de schedel van het pasgeboren kind nog sterk vervormbaar is treedt in geval van een voorkeurshouding al snel een afplatting op van het achterhoofd aan de zijde van de voorkeur. Het is daarom zaak deze voorkeurshouding zo snel mogelijk te doorbreken om asymmetrie van de schedel te voorkomen! Bij de behandeling van voorkeurshoudingen en schedelafplattingen wordt vaak samengewerkt met de kinderfysiotherapeut.


 Wat kan een osteopaat betekenen voor u en uw kind?

"We kunnen het natuurlijk niet vaak genoeg benaderen: Uw baby wordt op een zeer zachte manier onderzocht en behandelend. Alle handelingen zullen zo zijn dat uw kindje hier geen last van heeft!! Baby's kunnen natuurlijk huilen,... maar we zullen er alles aan doen dat het kindje zich op zijn gemak voelt. Juist als er spanningen vrij komen is dit voor uw baby zeer ontspannend".

Middels vele studies en jarenlange ervaring in het behandelen van kinderen heeft deze categorie patienten bij ons allerdrie een persoonlijke voorkeur. Mede omdat een goede start van een pasgeborene zo belangrijk is voor het verdere leven!

veerle.jpeg

 

#Veerle

"1/3 van de patienten die ik behandel zijn baby's en kinderen in de praktijk. Het is echt fantastisch om de kinderen op deze manier te helpen!! Niet alleen het kind heeft er baat bij maar heel het gezien en de familie is opgelucht als het kindje eindelijk door slaapt".

sander.jpeg

 

#Sander: 

"Eerst en vooral is het belangrijk te benadrukken dat pasgeborenen en kinderen op een zeer zachte behandeling kunnen rekenen .
Een osteopatische behandeling bij pasgeborenen en kinderen is zeker nuttig aangezien een behandeling op jonge leeftijd preventief werkt ten aanzien van allerlei klachten welke op volwassen leeftijd moeilijker te behandelen zijn".

wouter4.jpeg

 

#Wouter:

"Bovenstaande citaten kan ik alleen maar bevestigen. We proberen ook echt op dit gebied onze expertises aan elkaar uit te wisselen om qua behandeling een uniformiteit te creeren maar ook om elkaar te prikkelen goed te blijven onderzoeken en op zoek te blijven gaan naar de primaire oorzaak".